Община Трън обяви конкурс за директор на Историческия музей в града

Община Трън обяви конкурс за директор на Историческия музей в града

Община Трън обяви конкурс за длъжността „Директор на исторически музей-гр. Трън”. Изискванията към кандидатите за длъжността са: висше образование; образователно-квалификационна степен „магистър” с професионално направление – история и археология, социология, антропология и науки за културата. Изисква се професионален опит 3 години в съответното професионално направление,  притежаване на организационни умения, нагласа за работа в екип, адаптивност и комуникативност. Като предимство за кандидатстващите се счита: присъдени научни степени, опит в областта на музейното дело и опазване на културното наследство, участие в разработването и реализацията на програми и проекти, чуждоезикова подготовка и компютърна грамотност.

Конкурсът ще се проведе на два етапа. Първият е защита на концепция за дейността и развитието на Общински исторически музей гр. Трън, за период от 5 години, подробно разработена за първата от тях. Вторият етап е събеседване с кандидатите.

Документите за участие в конкурса трябва да се подадат в едномесечен срок от публикуването на обявата. Кандидатите за участие могат да получат повече информация за условията на конкурса и необходимите документи в Община Трън.

На въпроса- коя е причината за обявяване на конкурс за директор на музея, при положение, че такъв бе обявен преди около 2 години и има спечелил, кметът на Трън Цветислава Цветкова поясни:” Вярно е, че преди около 2 години проведохме конкурс и той беше спечелен убедително от Ангел Динев, който е от Стара Загора. Той беше назначен на длъжността и направи не малко за нашия музей. В последствие се оказа, че има възрастна майка в Стара Загора, която не пожела да дойде в Трън. Тя е с влошено здраве и има нужда от грижи. Затова Ангел Динев подаде молба за напускане по собствено желание, която ние уважихме. Надяваме се на конкурса да се явят кандидати, които ще допринесат за развитието на Общинския исторически музей, а ние ще помагаме с каквото можем“.