Двойно са се увеличили болните от остри респираторни заболявания и COVID 19 в региона

Двойно са се увеличили болните от остри респираторни заболявания и COVID 19 в региона

След като две поредни седмици в пернишка област не беше констатиран нито един заболял от остри респираторни заболявания, то през изминалата РЗИ регистрира 14 болни. Заболеваемостта през този период е 19.15 %oo, при средна за страната 10,75 %oo към 02.08.2020 г.

Двойно са се увеличили миналата седмица и болните от заразни заболявания. Регистрираните случаи са 40, при 21 за предходната седмица.

 За периода от 27.07.2020 г. до 02.08.2020 г. на територията на област Перник са регистрирани 33 положителни проби на SARS-CoV 2, което означава, че има увеличение два пъти.  Извършени са епидемиологични проучвания на всички заболели.

Леко увеличение се наблюдава и при болните от варицела. Установени са 3 заболели, при 1 за предходната седмица. Заболелите са от Перник и се лекуват амбулаторно от личните си лекари.

Няма увеличаване на заболелите от лаймска борелиоза- те са 2 и са от Перник.  Лекуват се стационарно в МБАЛ „Р. Ангелова“ Перник.

Да първи път тази година е регистриран 1 болен от кърлежов енцефалит от Перник. Той се лекува стационарно в МБАЛ „Р. Ангелова“ Перник..

През седмицата е регистриран 1 болен от хепатит А, от Перник, който е хоспитализиран е в МБАЛ „Р. Ангелова“ в Перник.

От РЗИ уверяват, че за всички случаи са извършени епидемиологични проучвания, обработени са огнищата и са взети противоепидемични мерки спрямо контактните лица.

 През седмицата здравните  инспектори от  Перник са извършили 86 проверки. От тях 21 са свързани със забраната за тютюнопушене в заведенията за обществено хранене. Една от проверките е свързана с жалба на гражданин.

В резултат на упражнения контрол от страна на РЗИ, през изминалата седмица са издадени 76 предписания за отстраняване на установени нарушения. Съставен е 1 акт.

И през миналата седмица здравната инспекция продължи ежедневния мониторинг на питейните водоизточници в региона. Взети са 238 проби от различни населени места, за да се установи дали подаваната вода за питейно-битови цели отговаря на изискванията на Наредба №9.