Напредва изграждането на новия водопровод и в Мошино

Напредва изграждането на новия водопровод и в Мошино

Продължава изграждането на новия водопровод по улица  „Олег Кошевой“ в квартал „Мошино“. Работата се извършва със сондажна машина по безизкопна технология. Фирмата изпълнител копае единствено технологични отвори, в който се свързват сградните отклонения.

Напълно е монтирана и свързана е новата водопроводна връзка на ул. „Николай Чернишевски“.