306 килограма е  за сега средният добив от декар в пернишко при пшеницата

306 килограма е за сега средният добив от декар в пернишко при пшеницата

Бавно напредва жътвата на пшеницата в областта. По информация от Областна дирекция „Земеделие” , до момента са ожънати 3 920 дка от общо засетите 15 311 дка, което означава 21%.

Добра организация по прибирането на реколтата от жито са създали стопаните от Трън. Въпреки, че районът и високопланински, жътвата започна и от засетите в общината 910 дка, вече е прибрана реколтата от 325 дка, което представлява 36% . От тях са получени 1 137.5 т зърно при 350 кг среден добив от декар.

Постепенно напредват с жътвата и земеделците от община Брезник. От засетите в общината 3 540 дка, вече е прибрана реколтата от 1040 дка, което е 29% от засетите площи. От тях са получени 2 080 т зърно, при 330 кг среден добив от декар.

Земеделските производители от Радомир, които традиционно засяват най-много площи с пшеница ускоряват темповете на жътвата.. От засетите в общината 7 860 дка, до сега са реколтирани 1 600 дка, което ще рече 20% от площите. От тях са получени 6 524 т зърно при 408 кг среден добив от дка. За сега това е най-високия добив в областта.

 Стопаните от Ковачевци  от засетите 290 дка с жито, вече са успели да ожънат 80 дка, което прави 15% от засетите площи. От тях са получени 73.5 т зърно при 330 кг среден добив от декар.

Перничани изостават с жътвата тази година. От засетите в общината 2 161 дка, е прибрана реколтата от 245 дка, което означава 11% от площите. От тях са получени 73.5 т зърно, при среден добив от декар 30 кг. Това е най-ниския добив в областта за сега. Подобен нисък добив не е получаван от много години.

Буди притеснение фактът, че земеделците от Земен все още не са започнали жътвата на пшеницата. Това създава опасност от увеличаване на загубите на зърно.

По информация от Областна дирекция „Земеделие”, до момента от  стопаните в региона са прибрали в хамбарите си 10 079 т зърно при 306 кг среден добив от дка. На фона на драстично намаления  тази година добив в Добруджа, оказва се, че реколтата в пернишко тази година, въпреки лошата пролет, е сравнително добра.