Около 3 пъти са намалели болните от остри респираторни заболявания в пернишко

Около 3 пъти са намалели болните от остри респираторни заболявания в пернишко

  Близо три пъти са намалели болните от остри респираторни заболявания в пернишка област през изминалата седмица. Това констатира Регионалната здравна инспекция в Перник. Регистрираните през седмицата болни са 4 при 11 за предходната. Заболеваемостта през периода е била 5.47%oo, при средна за страната 9,05%oo към 29.06.2020 г.

 Над два пъти са се увеличили болните от заразни заболявания. Пред седмицата са констатирани 21 заболели. За периода от 22.06.2020 г. до 28.06.2020 г. на територията на област Перник са регистрирани 10 положителни проби на SARS-CoV 2. Съотношението между мъже и жени е 2:8. Екипи на Дирекция „Надзор на заразните заболявания“ към РЗИ – Перник изследват съмнителните за COVID-19 и контактните на всички положителни лица.

През отминалата седмица леко са се увеличили заболелите от варицела. Те са 5, при 3 за предходната седмица. Заболелите са деца, като 4 от тях са от Перник и 1 от  Радомир. Те се лекуват амбулаторно от личния си лекар

Незначително е увеличението и при болните от ентероколит, които са 3, при 2 за предходната седмица. Заболелите са от Перник и Трън. Двама се лекуват стационарно в Инфекциозно отделение на МБАЛ „Рахила Ангелова“ в  Перник и един в СБАЛИПБ „Проф. Ив. Киров“, гр. София.

За разлика от предходната седмица, когато нямаше нито 1 болен от хепатит, през изминалата те са 3. От тях 2 са от хепатит В. Заболелите са от Перник. От хепатит Е  има 1 болен, който е от Перник. Той е хоспитализиран в МБАЛ „Р. Ангелова“- Перник. За всички случаи са извършени епидемиологични проучвания, обработени са огнищата и са взети противоепидемични мерки спрямо контактните лица.

През седмицата здравните инспектори са извършили 92 проверки. От тях 36 са свързани със забраната за тютюнопушене в заведения за обществено хранене, а 8 са по жалби и сигнали на граждани и институции.

В резултат на извършения през изминалата седмица контрол от страна на РЗИ-Перник са издадени 48 предписания и  1 заповед за спиране на експлоатацията или дейността на обекта.

През седмицата здравната инспекция продължи с ежедневния мониторинг на питейните водоизточници. Взети са 318 проби от различни населени места, за да се уточни дали подаваната вода за питейно-битови цели отговаря на изискванията на Наредба №9.