Готов е планът на новообразуваните имоти в бившето ТКЗС в квартал ”Църква” в Перник

Готов е планът на новообразуваните имоти в бившето ТКЗС в квартал ”Църква” в Перник

  С  протокол №2 от 24.06.2020 г. на комисия, назначена със заповед на директора на Областна дирекция „Земеделие” в Перник  е приет план на новообразуваните имоти за стопанския двор на заличеното ТЗКС гр. Перник, в кв.”Църква”, община Перник. Това информират от Областна дирекция „Земеделие” в Перник. От там напомнят, че собствениците на имоти в бившото ТКЗС могат да подават възражения по приетия план в 14-дневен срок. Документите се подават в ОД „Земеделие”- Перник. След изтичането на крайния срок, възражения няма да се приемат