Предстои пълно обеззаразяване в община Перник

Предстои пълно обеззаразяване в община Перник

Предстои пълно обеззаразяване в община Перник. Това ще стане на базата на обществена поръчка за неотложно възлагане на дейности по дезинфекция, дератизация, дезинфекция, дезакаризация, като взаимно допълващи се мерки за биологична защита, както и противоепидемични мерки срещу COVID 19. Стойността на обществената поръчка е в размер на 168 000 лева с ДДС.Cтoйнocттa й e 168 000 лв. с ДДC. Предвижда се извършването на абонаментно обслужване и на общинските детски ясли, на административните сгради на територията на общината, на тревните площи в парковете, алеи, детски площадки. През май и юни ще се пръска срещу комари. Предвижда се още да се извърши дезинсекция по поречието на Струма и коритото й, на езерните части в централната градска част на Перник и биотопи в същия район. Ще се извърши и дератизация на канални шахти срещу гризачи два пъти годишно отново в централната част на Перник по улица „Търговска“, както и при необходимост след подаден сигнал.

Пак през май и юни ще бъдат обработени пяскъчниците. Дезинфекция срещу вируси, причиняващи епидемична обстановка, особено по време на въведеното извънредно положение, включва обработката на улици, тротоари и прилежащи части по предписание на здравното министерство и или РЗИ в Перник. Площите на обработка се изчисляват на квадратен метър. На основание чл. 65, ал.1 от ППЗОП, няма да се прилагат разпоредбите на чл.64 ал.2 и ал.3  и aл.3 от същия нормативен документ, като покана за участие в проц;едурата няма да се изпраща. Ще се сключи договор с общинското търговско дружество „Дезинфекция“ ЕООД, на което едноличен собственик на капитала е община Перник и което отговаря на всички изисквания на Наредба 1.