Укрепват старите минните галерии в Перник, пет квартала в опасност

Укрепват старите минните галерии в Перник, пет квартала в опасност

Държавната фирма „Еко Антрацит“ е внесла инвестиционно предложение за отстраняване на вредните последици от прекратяване на подземния въгледобив в Перник, съобщиха от общината. Проектът предвижда укрепителни мероприятия за стабилизиране на земната основа в районите, засегнати от миннодобивната и ликвидационни дейности. В резултат на дългогодишния въгледобив земята под Перник е прорязана от изоставени галерии. Голяма част от укрепителните подпори са разрушени, много от галериите се пълнят с вода, посочи пред БТА управителят на „Еко Антрацит“ Християн Султанов. В риск е инфраструктурата на 5 квартала. Експерти предупреждават за опасност от срутвания в различни части на града. След 2008 г. някои от галериите, където е имало сериозни проблеми със слягания и пропадания, частично са запълвани. „В зависимост от броя на иззетите пластове слягането на земната повърхност в рамките на една година след изземването е варирало от 1,5 до 7-8м, а хоризонталното преместване – от 0,40 до 2 м. Паралелно е имало видими разкъсвания, стъпаловидни размествания и пропадания на терена. Най-силно е нарушен масивът в зоната на обрушване“, посочват минни инженери. Според тях нейната дебелина в зависимост от мощността и броя на иззетите въглищни пластове, на места достига до 14-16 м. Възникналите негативни процеси в района на подземните минни изработки поставят под висок риск цялата повърхностна инфраструктура на Перник, алармират експерти. Като най-рискови са определени пет квартала – „Драгановец“, „Клепало“, „Красно село“, „Байкушева махала“ и „Рудничар“. Разработен е голям проект за техническа ликвидация и отстраняване на вредните последици при прекратяване на производствената дейност във въгледобива на „Мини Перник“ ЕАД в рамките на града. Изпълнението му е предвидено да се извършва на пет етапа, разпределени по отделните застрашени квартали. Освен запълване на галериите, с цел предотвратяване пропадането на къщите, при наличие на конструктивни нарушения, жилищните сгради ще бъдат укрепени. Заздравява се подземния менен музей и стадионът на града. В момента тече и процедура за съгласуване на проект за запълване на минните галерии за територията на квартал „Драгановец„. Там е разположен уникалният Минен музей – един от 100-те национални туристически обекта, който също ще бъде укрепен. Планирано е стабилизиране на земната му повърхност по протежение на 947 м. В още една зона в кв. „Драгановец“ с дължина на минните разработки 2 505 м ще се извършат укрепителни дейности. Проектът обхваща и най-голямото спортно съоръжение на Перник – представителният Стадион на мира, около който сляганията на терена са видими с просто око. Технологията предвижда запълване и тампонаж на минни изработки, както и тампонаж и инжектиране на гранични зони на обрушовки. Стабилизационните и укрепителни дейности ще се осъществяват в чертите на Перник, които са в районите на подземните рудници „Стари рудници“ и „Св. Анна“.