Нито един болен от морбили в региона не установи РЗИ-Перник

Нито един болен от морбили в региона не установи РЗИ-Перник

Незначително увеличение на болните от остри респираторни заболявания през изминалата седмица констатира Регионалната здравна инспекция. Регистрираните през този период болни са 5, при 4 за предходната седмица. Заболеваемостта през този период е  6,84 %oo, при средна за страната 7,61 %oo.

 През седмицата не се наблюдава увеличаване на броя на заболелите от заразни заболявания- те са отново 3.

Добрата новина е, че няма огнища на морбили и не е регистриран нито 1 болен.

Миналата седмица обаче е констатиран 1 болен от варицела от Радомир. Той се лекува  амбулаторно от личния си лекар.

Втора седмица поред здравната инспекция установява 1 болен от туберкулоза. Той е от Трън и е хоспитализиран в СБАЛББ – Перник.

През периода е регистриран и 1 случай на заболял от хепатит С – 1. Болният е от община Ковачевци и се лекува стационарно в МБАЛ „Рахила Ангелова“ АД.

От здравната инспекция уверяват, че за всички случаи са извършени епидемиологични проучвания, обработени са огнищата и са взети противоепидемични мерки спрямо контактните лица.

През седмицата инспекторите на РЗИ – Перник са извършили 72 проверки. От тях 13 са свързани с контрол по спазването на изискванията за забрана на тютюнопушенето в заведения за обществено хранене. Една от проверките е свързана със сигнал на граждани.

 В резултат на извършения през седмицата контрол от здравните инспектори са издадени 11 предписания за отстраняване на констатирани нарушения. Съставените актове са 4.

И през изминалата седмица РЗИ продължи с ежедневния мониторинг на питейните водоизточници в областта. Взети са 368 проби от различни населени места, за да се установи дали подаваната вода за питейно-битови цели отговаря на изискванията на Наредба №9.