КПКОНПИ отнема имущество на бившия финансов министър Стоян Александров, запорират се и акции на Прокопиеви

КПКОНПИ отнема имущество на бившия финансов министър Стоян Александров, запорират се и акции на Прокопиеви

Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (КПКОНПИ) внася искове за отнемане на незаконно придобито имущество на бившия финансов министър от правителството на премиера Любен Беров- Стоян Александров. Това информира БНР.

Решението е въз основа на получено уведомление от Софийската градска прокуратура за привличане на Стоян Александров като обвиняем за банкови измами, съобщиха от пресцентъра на Комисията. Става въпрос за имущество е на обща стойност над 10 млн. лева. 

Според  прокуратурата, за времето от 19.11.2002 г. до 12.02.2015 г. в София, Бургас, Варна, Плевен, Царево, Видин и Пловдив, Александров, като физическо лице, без необходимите разрешителни за това, е предоставял кредити и заеми срещу годишна лихва в размер от 14% до 18%, в българска и чуждестранна валута, на общо 61 физически и юридически лица.

Освен това, в периода 27.09.2002 – 11.03.2009 г., като управител на еднолични дружества с ограничена отговорност, Стоян Александров е извършвал банкова дейност, без да има необходимия за това лиценз по смисъла на Закона за банките и Закона за кредитните институции, както и без да е вписан в регистъра на БНБ.

Предоставените кредити са общо 13, в размер на 906 400 лв. и 9 955 579, 88 евро.

КПКОНПИ прие решение да се внесе искова молба срещу Александров и срещу свързани с него лица и дружества, за отнемане на незаконно придобито имущество на обща стойност 10 376 874.55 лв.

Комисията има претенции за отнемане на имоти – 5 офиса в Плевен, 2 склада в Плевен, апартамент в Сандански, игрална зала с коктейл бар в София, два магазина в София, масивна двуетажна сграда в София, масивна сграда от етаж и половина в София, жилище в София, ведно с гараж, складово и таванско помещение към него. Освен тях комисията има претенции за отнемане на лек автомобил „Ауди“ А8, както и на дружествени дялове и парични средства в сметки в различни банки. Върху имуществото, предмет на исковата молба, са наложени възбрани и запори.

КПКОНПИ взе и решение за внасяне и на искова молба в Софийски градски съд срещу Иво Прокопиев и Галя Прокопиева, за отнемане на незаконно придобито имущество на стойност 451 476.59 лв.

Комисията има претенции за отнемане на парични суми и акции, включително такива, придобити в САЩ, Германия, Япония и Люксембург.

С определението на СГС са наложени запори на акции, банкови сметки, както и запор на моторна лодка „Merry Fisher 795 Marlin“.

По отношение на посочените лица е налице и друго производство. През 2018 г. в Бургаския окръжен съд е внесена от КПКОНПИ искова молба за отнемане в полза на държавата с цена на иска в размер на 198 927 389,22 лв., по която е образувано гражданско дело.  Наложените обезпечителни мерки по него касаят възбрани върху недвижими имоти, както и запори върху притежавани акции.

През март 2020 г. по делото са наложени и допълнителни обезпечителни мерки – възбрани върху недвижими имоти в София и Балчик, собственост на дружества, контролирани от „Алфа Финанс холдинг“ АД.

КПКОНПИ претендира допълнителните възбрани поради непосредствена опасност от разпореждане с имотите.

От КПКОНПИ  уточняват, че по никое от производствата, касаещи Иво Прокопиев и съпругата му,  не са претендирани и предприемани каквито и да е действия по реда на ЗПКОНПИ, свързани с издателската им дейност и с имущество, принадлежащо на „Икономедиа“ АД.