Община Перник въвежда временна организация на движението в града!

Община Перник въвежда временна организация на движението в града!

От  днес, 20.05.2020 г.,  се въвежда  временна  организация  на  движение в гр.Перник, във  връзка със започващите  ремонт и реконструкция на пътен надлез на ул.,,Иван Вазов”. Надлезът ще бъде затворен в 09.00 ч. сутринта, за да започнат дейностите по неговото обновяване.

Изпълнителят на ремонта ще постави необходимите пътни знаци.