110 нарушения откри Инспекцията по труда в Перник само за един месец

110 нарушения откри Инспекцията по труда в Перник само за един месец

70 проверки по спазване на трудовото законодателство и осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд е извършила Дирекция „Инспекция по труда” през месец април на територията на област Перник. Най-много са проверките по изпълнението на издадени предписания. След тях се нареждат тези по искане на МВР, по постъпили искания и сигнали на граждани, по член 333 от КТ, по искане на работодатели за разрешение за технологични взривни работи и други.

В резултат на извършения контрол от трудовите инспектори, през изминалия месец са констатирани 110  нарушения на трудовото законодателство. Най-голям е броят на нарушенията, свързани с осигуряването на здравословните и безопасни условия на труд-64. След тях се нареждат тези по трудовите правоотношения- 46.

През април Инспекцията по труда е съставила 6 акта за установяване на административни нарушения . От тях за нарушение на нормите регламентиращи трудовите правоотношения са 3 и за нарушение на нормите по осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд- 3.

 Анализът, който прави Дирекция „Инспекция по труда” в Перник показва, че по време на проверките от инспекторите са обръщали сериозно внимание на работодателите по отношение на допуснати нарушенията, свързани с трудовото законодателство. В тях влизат: работа без трудови договори, неспазване на работно време, полагане на извънреден труд, заплащане на труда. Обект на внимание от страна на инспекторите са били и допуснатите сериозни нарушения, свързани със създаване на здравословни и безопасни условия на труд за работещите. В резултат на упражнения контрол, са спаднали чувствително случаите на работа на лица без писмен трудов договор, на забавено плащане на заплати или положен извънреден труд.