20-ти май е Международен ден на пчелите

20-ти май е Международен ден на пчелите

Международният ден на пчелите се отбелязва официално от 2017 г. по предложение на Словения и е одобрен от ООН. Причината месец май да бъде избран за честване на празника е, че именно тогава е най- голяма активност в растежа на пчелните семейства. В този период  броят им се увеличава до такава степен, че колониите се роят, което е естествената им начин на репродукцията.

Целта на инициативата е да се разкрие ролята и полезността  на пчелите и меда, както за природата, така и за хората. Пчелите са от огромно значение за земеделието и за гарантиране на продоволствената сигурност в света, а това е от съществено значение за човешкото оцеляване.

Радващото е, че за разлика от други региони на страната, в пернишкия земеделските производители проявяват по-голямо чувство за отговорност към пчелната популация и извършват отговорно, при спазване на изискванията в Наредбата за опазването на пчелите, третиране с хербициди на есенните и пролетни култури. Според тази наредба пръскането трябва да става привечер или много рано сутрин, преди пчелите да са излезли.  Затова случаите на измиране на пчели в област Перник, в резултат на неправомерно пръскане, са единични и сравнително редки, твърдят от Пчеларския съюз в Перник.

Според Международния съюз за защита на природата (IUCN) около 10 % от видовете диви пчели в Европа са застрашени от изчезване. За броя на повече от половината видове обаче няма надеждни данни.

За причините също няма единно мнение. Учените приемат, че роля за изчезването им имат големите площи монокултури в селското стопанство, както и свиването на хабитатите , заради разрастването на градовете.

Последните данни показват, че глобалното затопляне ще доведе до изчезване на пчелите с шокираща скорост. Ако тези темпове продължат, земните мъхнати пчели напълно ще изчезнат само за няколко десетилетия. Това от своя страна ще нанесе мощен удар върху цялата екосистема, тъй като тези насекоми опрашват редица диви и култивирани растения. Пчелите изпълняват ключова роля на нашата планета. Някои дори твърдят, че ако те изчезнат, човечеството неминуемо ще ги последва. Която и да е причината, не можем да отречем участието на човека. Може би вече е твърде късно, но можем поне да обърнем внимание на тези трудолюбиви създания, които убиваме, преди да са изчезнали напълно.