Владимиров подписа декларация в подкрепа за преход от въглищни към алтернативни енергийни източници

Владимиров подписа декларация в подкрепа за преход от въглищни към алтернативни енергийни източници

Кметът на община Перник Станислав Владимиров декларира подкрепа за преминаване към устойчиво развитие на местната икономика. Той подписа декларацията на природозащитната организация WWF, с която се цели справедлив за хората и природата енергиен преход от въглищна към нисковъглеродна икономика. С този ход Перник се превърна във втората българска общинна след Бобов дол, която се присъединява към общите европейски усилия за декарбонизация и развитие на алтернативни енергийни източници.

„Навременните усилия на община Перник веднага след местните избори в края на 2019 г. да подкрепи усилията на WWF за Справедлив енергиен преход във въгледобивните региони у нас подпомогна през февруари т.г. българските национални власти да предприемат действия за присъединяване на страната ни към Платформата за въглищни региони в преход. Това е инициатива на ЕК от края на 2017 г., в която България беше единствената държава членка с голям въгледобив, която не бе представена в този диалог, търсещ решения за излизане от икономическата зависимост от въгледобива“, казаха от организацията.

Само за половин година над 60 кметове от 14 въгледобивни региона в 11 европейски държави, сред които и България, обявиха своята подкрепа за преминаване към икономика от нов тип в унисон с амбициозните цели на Зеления пакт. Декларацията е подписана от кметове от Германия, Гърция, Словакия, Словения, Полша, Румъния, Чехия, Украйна, Черна гора и Босна и Херцеговина. А през септември тази година в гр. Битом, Полша, ще се състои трети пореден Форум на кметовете за справедлив енергиен преход във въглищните региони, който се организира от WWF. Неговата цел е обмяна на опит между общини от Централна и Източна Европа, засегнати от преструктурирането на въглищния сектор.

„Фондът за справедлив преход е в размер на 7,5 милиарда евро, от които за България са заделени приблизително 0,5 млрд. евро. Те трябва да се използват по предназначение за справяне с екологичните, социалните и икономическите последици от трансформацията на въгледобива в зависимите от изкопаемите горива региони у нас. Навременните действия на община Перник да подкрепи усилията на WWF в тази посока отново демонстрират силата на доброто сътрудничество между неправителствения сектор и местната власт в посока постигане на амбициозните климатични цели на Парижкото споразумение“, коментира Георги Стефанов, ръководител практика „Климат и енергия“ към WWF – България.