Радомир с режим на водата

Радомир с режим на водата

От края на миналата седмица Радомир мина на режимно водоснабдяване. За т.н. висока зона на Радомир, включваща квартал „Арката“, квартал „НОЕ“, квартал „Пчелински“, ул. „Голобръдска“, ул. „Широки дол, ул. Шипка, ул. „Осогово“, ул. „Изворска“, ул. „Острица“, ул. Георги Янев“, ул. Преслав“, ул. Софроний Врачански“, ул. „Рилска“, ул. Училищна“, ул. „Стефан Караджа“, ул. „Васил Левски“ от началото до кръстовището с ул. „Училищна“, ул. „Екзарх Йосиф“, ул. „Патриарх Евтимий“, ул. „Неофит Рилски“, ул. „Стара планина“, ул. „Гео Милев“, ул. „Черковна“, ул. „Георги Стоилов“, ул. „Земеделска“, ул. „Раковска“, ул. „Хаджи Димитър“, ул. „Хан Аспарух“, ул. „Цар Симеон“, ул. Цар Борис“, както и село Копаница и махала „Арбанас“,  водоподаването към потребителите ще е от 5 до 23 часа, през останалите часове чешмите ще са сухи.

В ниската зона, която включва квартал „Върба“, улиците „Априлско въстание“, „Райна Княгиня”, „Тинтява“, „Хан Омуртаг“, „Антим I“ и „Роза“, ще е валиден 24 – часов график на водоподаване, като потребителите от улиците „Априлско въстание“ и „Райна Княгиня” се редуват с потребителите от улиците „Тинтява“, „Хан Омуртаг“, „Антим I“ и „Роза“

Абсолютно е забранено ползването на питейна вода за напояване, поливане на зелени площи, миене на улици, тераси, моторни превозни средства и др.

Тези заповеди на губернатора са издадени още преди няколко месеца, не са отменяни и действат, така както са постановени.

Водните количества във водоизточниците са намалели още в края на 2019 година за високата зона и през месец февруари тази година за ниската зона на Радомир. Именно по тази причина това кметът на Община Радомир е издал двете  заповеди, с които нареди режимното водоснабдяване. Целта е да се пълнят резервоарите и водата, която постъпва към тях, да може да се разпредели за всички потребители, което не би се случило без режим.

Община Радомир и „В и К“ ООД – Перник се стремят да ограничават неудобствата, които се пораждат от установените графици на водоподаване и при наличие на достатъчен воден ресурс да ги облекчават дотолкова, доколкото позволяват наличните водни количества.

Валежите през последните два месеца позволиха да има облекчаване на графика и при някои случаи постоянно водоподаване, но в момента водата във водоизточниците отново е намаляла, поясняват от местната управа и водоснабдителното дружество.