557 проверки за спазване на мерките срещу коронавируса  в Радомирско

557 проверки за спазване на мерките срещу коронавируса в Радомирско

Общо 557 проверки на търговски обекти за спазване на противоепидемичните мерки са извършени в община Радомир от 13 март досега. Специализираните екипи за обход са проверили магазини за хранителни стоки, плодове и зеленчуци, риба и рибни продукти, детски магазини, аптеки, книжарници, заведения за бързо хранене, заведения с открити площи, павилиони и др. Проверките продължават и в момента.

 На управителите на заведенията с открити площи е връчена срещу подпис заповедта на министъра на здравеопазването от 5 май, с която се променят противоепидемичните мерки за ограничаване разпространението на COVID – 19. При извършените проверки не е установено струпване на големи групи от хора, а чакащите лица са на определено разстояние и се допускат в обектите  по предвидения от търговците ред.

 Екипите са констатирали също така, че не се допуска и струпване на възрастни хора както в обектите, така и в прилежащите площи на заведенията на открито.

 Търговците в общината спазват стриктно и хигиенните изисквания, както и задължението за носене на лични предпазни средства, сочи още заключението от проверките. Ето защо, при констатираното спазване на противоепидемичните мерки, до този момент не се е наложило да бъдат предприети административнонаказателни мерки чрез съставяне на актове за установяване на административно нарушение.