„Стомана Индъстри“ иска да строи тръбен водопровод

„Стомана Индъстри“ иска да строи тръбен водопровод

Инвестиционно предложение за изграждане на тръбен кладенец за промишлено водоснабдяване в поземлен имот на улица „Владайско въстание“ №1, е внесла в общината „Стомана Индъстри“ АД.

От общината съобщават, че на основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда и чл. 4, ал. 2 от Наредбата за ОВОС, се осигурява достъп до информацията за предложението на металургичната фирма.  „

Уведомлението за инвестиционното предложение, заедно с разработената информация по чл. 4, ал. 2 от Наредбата за ОВОС, са на разположение на обществеността на интернет страницата на община Перник.

В законовия срок се приемат писмени възражения, мнения и становища по реализирането на горецитираното инвестиционно намерение“, съобщават от общинската администрация.