Напредва сеитбата на слънчоглед в област Перник

Напредва сеитбата на слънчоглед в област Перник

Пандемията от COVID 19 стана причина за закъсняването на пролетната кампания в селското стопанство. Сега земеделските производители полагат усилия да ускорят темповете й, за да успеят да засеят пролетните култури в благоприятните агротехнически срокове.

По информация от Областна дирекция „Земеделие” сеитбата на маслодайния слънчоглед постепенно набира скорост. До момента с тази култура са засети 7080 дка. Най-много площи със слънчоглед са засели земеделците в община Брезник- 2 610 дка. Следват общините: Радомир- 2 590 дка. Перник- 1 332 дка, Земен- 300 дка, Ковачевци- 50 дка, Трън- 200 дка.

С по-бавни темпове върви сеитбата на царевицата за зърно. До момента с тази култура в областта са засети 930 дка.

Най-много царевица са засели земеделските производители от Брезник- 400 дка. Следват общините: Радомир- 350 дка, Перник- 123 дка, Ковачевци- 30 дка, Земен- 18 дка и Трън-5 дка.

Изостава сеитбата на пролетния ечемик. Очевидно тази година стопаните от Перник не проявяват голям интерес към тази култура. Засетите площи за сега са едва 154 дка. Най- много засети площи има н община Брезник- 100 дка. Следват общините:Радомир- 16 дка, Ковачевци- 15 дка,Земен- 12 дка,Перник -11 дка. Само стопаните от Трън за сега още не са засели нито един декар с тази култура. Може би тази година те са се отказали от нея.