Бюрото по труда в Перник търси шофьори, работници в строителството, шивачки

Бюрото по труда в Перник търси шофьори, работници в строителството, шивачки

 Втора поредна седмица предлаганите от Бюрото по труда в Перник свободни работни места намаляват. През  изминалата седмица те намаляха с още 16 и станаха 100. За съжаление, намаляха и предлаганите свободни места за безработни висшисти с 10 и станаха само 5, като всички са за медици.

 Продължават да са актуални офертите за работа на 10 шивачи за Радомир,15 шофьори на товарни камиони за международни превози, 10 шофьори на товарни автомобили и 10 работници в строителството в Перник .

 Освен тях, на трудовия пазар в Перник се търсят още: 2 фелдшери, 1 медицинска сестра, 1 зареждач на материали и полуфабрикати- за хора с увреждания, 5 продавач-консултанти,  5 арматуристи, 5  кофражисти,  5 общи работници в селското стопанство, 3 водачи на селстостопанска техника, маневристи, 1 диагностик на МПС, 2 автомеханици, 6 работници в гъбарник в Радомир, 2 производители на хляб ръчно, 3автомонтьори, 5  щофьори на линейка, 2 пазачи, 3 маневристи, 2 стругари.

   Анализът  на предлаганите от Бюрото по труда в Перник свободни работни места показва, че сред най- търсените кадри са:  шофьори на товарни автомобили, работници в строителството, шивачи и други. На трудовия  пазар в региона през изминалата седмица преобладава търсенето на кадри за обслужващите дейности, а след това в производството.

 И през изминалата седмица се запазва тенденцията  хората със средно и по-ниско образование да имат по-големи шансове да си намерят работа. На тях Бюрото по труда предлага 95 свободни места и 5 за безработни висшисти.