Държавата прибира „спящите акции“ от масовата приватизация

Държавата прибира „спящите акции“ от масовата приватизация

Държавата ще създаде фонд, в който ще прибере „спящите акции“ от масовата приватизация, ако хората не си ги потърсят и не започнат да осъществяват операции с тях.

Това предвижда проект на Закон за уреждане на отношенията свързани с личните сметки за безналични ценни книжа, водени в регистрационната система на Централен депозитар АД, който е пуснат за обществено обсъждане от Министерството на финансите.

Законът се отнася за акции от масовата приватизация, когато повечето хора получиха безплатни акции от предприятията, в които работят, а също и бонови книжки с 25 хил. инвестиционни бона.

С тях те можеха да придобият акции чрез участие в търгове или в новосъздадените приватизационни фондове.

Предварителните изчисления сочат, че “спящите” акции са с номинална стойност около 2 милиарда лева и са собственост на близо 2,5 милиона души. Новият опит за тяхното раздвижване е трети поред след обсъжданията през 2015-2017 г. и в началото на 2019 г., концепция за това.

Проектът дава възможност в срок от една година притежателите на такива акции да ги прехвърлят от „Регистър А“ в „Централен депозитар“ АД към избран от тях инвестиционен посредник, при което ще бъдат записани в „Регистър Б“.

В срок от 2 години след прехвърляне на акциите към инвестиционен посредник той няма да събира такса „съхранение“ от собствениците им.

Но след този срок, ако човек не продаде книжата си, ще трябва да плаща такса, за това че има акции. Това всъщност е нещо като отрицателна лихва върху депозитите. Непотърсените акции ще се прехвърлят към фонда, който ще ги управлява от името на собствениците.

Те ще са акционери в него и в продължение на 5 г., но не по-рано от изтичането на 1 година, ще имат право да поискат обратно изкупуване. Дължимите суми за акции, които са във фонда, но собствениците им не ги потърсят 5 г., ще бъдат внесени в бюджета.

Предварителните прогнози сочат, че около 20% от притежателите на акции ще се разпоредят с тях през първата година.

В инвестиционния фонд първоначално ще бъдат апортирани 450 хил. лв., като сумата е изчислена за 90 публични дружества средно по 5000 лв. за оценка на всяко от тях. Очакванията са създаването на фонда да раздвижи капиталовия пазар с около 100-150 млн. лв./БГНЕС