1396 семейства и 2097 деца са получили подкрепа в Радомир миналата година

1396 семейства и 2097 деца са получили подкрепа в Радомир миналата година

При стриктно спазване на противоепидемичните мерки се проведе заседанието на общинския съвет в Радомир тази седмица. Съветниците бяха с маски, като беше осигурена и необходимата дистанция между тях.

Общо 1 396 семейства и 2 097 деца са подпомогнати през 2019 г. в община Радомир. Това става ясно от приетия отчет за изпълнение на общинската програма за закрила на детето през 2019 г.

Съгласно данните от отчета, в изпълнение на основната цел на Закона за защита от дискриминация – отглеждане на деца в семейна среда, са подкрепени 39 семейства с деца. Настанени при близки и роднини са 10 деца, а в 9 приемни семейства са били настанени 15 деца. Месечна социална финансова помощ за подпомагане на децата, които отглеждат, са получили 29 семейства и 54 деца.

Кампанията “Безопасен интернет” е реализирана успешно в по-голяма част от началните класове на територията на общината. Лекцията за използване на кирилицата в интернет пространството също е била обект на голям интерес от страна на децата. Кампания за добри обноски е проведена сред 45 деца от предучилищна възраст, а в инициативата за безопасно движение по пътищата са се включили 42 деца от първи клас и предучилищните групи на територията на общината.

31 деца са получили психологическа подкрепа, 20 – педагогическа, а логопедична помощ е оказана на  21 деца, сочат още данните от отчета. Повече от 50 деца са ангажирани в учебно-тренировъчния процес по футбол към ФК “Струмска слава”, разделени на подготвителна група, деца и юноши младша възраст.

На заседанието бяха приети Годишен план за подкрепа за личностното развитие в Община Радомир през 2020 г. и Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Общински план за развитието на община Радомир за 2019 г.