РЗИ-Перник  установи 3 отклонения от качеството на водата, съгласно Наредба №9

РЗИ-Перник установи 3 отклонения от качеството на водата, съгласно Наредба №9

 Отклонения от качеството на питейната вода, съгласно изискванията записани в Наредба  №9,  установи Регионалната здравна инспекция в Перник за периода 27.04.2020 г. – 10.05.2020 г.  на територията на област Перник.

 През този период е изследвана  водата в 14 населени места, в областта. Това информираха от РЗИ.

От там поясниха, че са изследвани 37 проби от питейна вода при консуматорите от централно водоснабдените населени места по показателите, включени в постоянния мониторинг (група А) и други показатели от приложение №1 от Наредба №9/2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели, за които е установено, че са от значение да бъдат мониторирани.

От тях не отговарят на Наредба №9/2001 г. на МЗ за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели – 3 проби.

От РЗИ не уточниха къде са намерени отклоненията от качеството на водата, но  информираха, че са връчени предписания на „В и К“ ООД, гр. Перник за предприемане на хигиенни и противоепидемични мерки.

Директорът на РЗИ- д-р Юри Торнев информира, че както водата, предназначена за питейно.битови нужди както от язовир „Студена“, така и от язовир „Бели Искър“ отговаря на всички изисквания на Наредба №9 и е напълно годна за пиене.

От здравната инспекция уверяват, че са изпълнени всички издадени предписания. Снабдяването с питейна вода на село Забел, община Трън, продължава да се осъществява чрез доставяне на бутилирана вода.