Законотворците в Трън ще приемат днес годишната програма за управление и разпореждане с имоти

Законотворците в Трън ще приемат днес годишната програма за управление и разпореждане с имоти

На днешното заседание на общинския съвет в Трън, местните законотворци ще трябва да приемат отчета за изпълнение на годишния план за развитие на социалните услуги за  2019г. и годишен план за развитие на социалните услуги за 2020г. На това заседание ще бъде разгледана и актуализацията на годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост на община Трън за 2020 год. В дневния ред на сесията, който наброява 11 точки, са включени и други важни за общината проблеми като:

х/ определяне на горски територии, общинска собственост, начина на предоставяне ползването от тях, началната цена на обектите и количеството дърва за огрев, които могат да закупят физическите лица с постоянен адрес на територията на община Трън;

х/ Определяне на територии, собственост на Община Трън за предоставяне ползването чрез продажба на стояща дървесина на корен;

х/ Промяна на предназначението на земеделски имоти в горски територии и други.

„С цел предприемане на превантивни мерки срещу разпространението на коронавирус, това заседание ще се проведе при закрити врати, при строго спазване на противоепидемичните

 Изисквания. Целта е да не допуснем опасност от разпространението на коронавирус”, поясни председателят на Общинския съвет в Трън Бойчо Харалампиев.