Започна извънредна проверка в „Топлофикация – Перник“,  заради инцидента с дигата на шламохранилището на ТЕЦ „Република”

Започна извънредна проверка в „Топлофикация – Перник“, заради инцидента с дигата на шламохранилището на ТЕЦ „Република”

Съвместни екипи на Министерството на енергетиката и Комисията за енергийно и водно регулиране стартират извънредна проверка в „Топлофикация-Перник“ АД. Инцидент преди няколко дни със скъсаната дига на шламохранилище „7-ми септември” стана причина  жителите на града да останат без топлоподаване.

Заповедта на министъра на енергетиката Теменужка Петкова регламентира да бъде проверено техническото състояние и експлоатацията на парогенератор №3 и спомагателните съоръжения към него, както и газовото стопанство на дружеството. Резултатите от проверката трябва да са готови до 15 май 2020 г.

Назначената със заповед на председателя на Комисията за енергийно и водно регулиране Иван Иванов работна група ще провери дали се спазват издадените лицензи за производство на топлинна и електрическа енергия и за пренос на топлинна енергия. Резултатите от това трябва да станат известни до края на месец май 2020 година.

Припомняме, че на 7 май 2020 г. се скъса дигата на шламохранилището, където се съхраняват отпадните води от производството на парогенераторите на ТЕЦ”Република”.  Впоследствие бе решено „Топлофикация-Перник“ АД да работи на газ. Проверката на институциите цели възникналият проблем да бъде отстранен в най-кратки срокове, така че топлоподаването в град Перник да се възстанови.