Имаме готовност веднага да пуснем централата, ако РИОСВ- Перник  ни разреши!

Имаме готовност веднага да пуснем централата, ако РИОСВ- Перник ни разреши!

Директорът на „Топлофикация Перник” инж. Любомир Спасов пред Днес и утре

-Инж. Спасов, докъде стигна „Топлофикация Перник” с процедурата по изграждането на новото шламохранилище?

-Това което знам е,че евентуално тази седмица Министерството на земеделието, храните и горите /МЗХГ/ ще излезе със свое становище за преотреждането на земеделските земи в района, който попада в проекта за шламохранилището. Ако  информацията ни се окаже вярна, след това има 14 дни за обжалване на това решение. Ако никой не го обжалва, то влиза в сила.  След това отива в Общинския съвет в Перник за решаване  за отдаване на възмездно право на строеж, като се прехвърлят част от земи общинска собственост, попадащи в отредения терен за новото шламохранилище,  на „Топлофикация Перник”. След това с готовия проект трябва да получим от Община Перник разрешително за строеж.

– Ако няма излишни бюрократични пречки, кога реално е възможно да стартира изграждането на новия сгуроотвал?

– Ако например тази седмица получим становището на МЗХГ, до края на май изтича 14-дневния период за обжалване. След това не знам в какъв порядък Общинският съвет ще се събере да го гласува. Дано в началото на юни  на сесия се гласува това преотреждане и ни бъдат предостави общински земи, които да заплатим, тъй като попадат в обхвата на шламогранилището.  Ако процедурата по предоставяне на възмездно право върху общински земи от Общината бъде направена в началото на юни,  надявам се в рамките на втората седмица на юни ние да прехвърлим имотите и си заплатим на общината дължимата сума по предоставените земи. При това положение, ако всичко върви нормално, около средата на юни ще можем да входираме проекта за шламошранилището в Общината за издаване на разрешително за строеж.

 – Кога внесохте искането си за преотреждане на земите, попадащи в терена на новото шламохранилище в МЗХГ?

– На 6 .06 2016 г.  поискахме от Общината да ни издаде разрешително за изграждането на нов сгуроотвал  и започнаха процедурите, свързани с РЗИ, РИОСВ и т.н. РЗИ още декември 2016 г се произнесе положително върху нашето предложение. РИОСВ се произнесе февруари месец 2018 г.  След това направихме  преотреждане и съгласуване на нашите земи с Горското, с ЧЕЗ и с кого ли не още. Плащахме земи на Горското и т.н. Направихме и ПУП.  Общинският съвет гласува внесените от нас материали. И през януари 2019 г внесохме в МЗХГ искане за преотреждане на земите, което чакаме до сега. Трябва веднага да уточня, че една пернишка „зелена” организация, не съм точно сигурен за наименованието й,  обжалва решението на МЗХГза утвърждаването на площадката за проектиране на новото шламохранилище. Начело на тази организация е г-жа Галина Асенова. Една година се водиха дела, за да стане ясно, че въпросната еко организация няма никакво отношение по този въпрос.  На 12.12.2019 г тричленен състав на Административния съд  остави въпросната жалба без уважение. Решението влезе в сила на 28.12. 2019 г. В края на януари тази година подадохме в МЗХГ искане за промяна на предназначението на земеделските земи. Надяваме тази седмица вече да имаме това решение.

-Имате ли готов проект за изграждането на новото щламохранилище?

– Да, имаме. В момента, в който процедурата премине през Общинския съвет в Перник и той се произнесе и след като се разплатим с общината и входираме проект с искане за строеж и получим това разрешение,  пристъпваме към реализирането на проекта за новото шрамохранилище.

– Колко време е необходимо за изграждането на новото шламохранилище?

. До 3 месеца след издаването на разрешителното за строеж ще сме готови с изграждането на новото шламохранилище и въвеждането му в експлоатация.

-Какво представлява накратко новото шламохранирище?

-Новото шламохранилище ще строим на 3 етапа. Първия етап включва изграждането на една клетка за мокро намиване. Вторият етап е изграждането на втората клетка за мокро намиване . При нея ще се намива докато в първата се изцежда и осушава шлама. През това време се намива във втората. Когато в първата клетка се изцеди водата и се осуши щлама, се изгребва и се прехвърля в други клетки, които ще се изградят на третия етап от строителството на шламохранилището. Това са клетките за постоянно съхраняване на сгурията. Когато се напълни и втората клетка, се връщаме на първата, докато тя не се запълни и така до изчерпване на капацитета на тези две клетки

-Какъв е експлоатационния период на новото шламохранилище?

-По принцип експлоатационният период е предвиден над 5 години. В зависимост от това колко сгурия ще отделя ТЕЦ-а при работата си. При сегашния начин на работа е  с капацитет за 5 години.

-При положение, че „Топлофикация Перник” иска да използва 6 месеца газ, това ще увеличи ли експлоатационния период на шламохранилището?

– Ще увеличи експлоатационния период, разбира се. Ако пък решим изцяло ТЕЦ ”Република” да премине на основно гориво газ, то ще пристъпим по-рано към рекултивацията на новото шламохранилище, още преди да е запълнено на 100%.

-А какво ще стане със старото шламохранилище- „7-ми септември”?

-На старото започва рекултивация,  след като въведем в експлоатация новото шламопранилище. Съгласно проектите за рекултивация, трябва още да се намива шлам в него.  По проект има да се изгражда поне още една дига. Всяка следваща дига, по проект, се прави по-навътре от предишната. Това значи, че шламопранилището добива конусовидна форма, докато съвсем не се намали откритата площ. Така че по проект има място за изграждането на още една и ли две диги в него,  преди да приключи техническата рекултивация. След това, малкото пространство, което ще остане, подлежи на биологична рекултивация. Това се прави чрез засипване с пръст и възстановяване на растителност. Ако се справим до есента с новото шламохранилище и то бъде пуснато в експлоатация, старото ще премине към биологична рекултивация, въпреки че техническата му рекултивация не е приключила. Независимо от коментарите,  че щламохранилище „7-ми септември” е запълнено, по проект има място да се изграждат още една или две диги в него, преди да приключи техническата му рекултивация. Ние, фактически, от 2016 г сме пристъпили към техническата рекултивация на това шламохранилище. Затова подадохме документи и стартирахме процедурата по изграждането на новото.

– Докъде стигнахте с възстановяването на дигата на старото шламохранилище?

-Проектантът на шламохранилище „7-ми септември”  провери в петък как сме извършили възстановяването на дигата и беше категоричен, че сме се справили много добре . Според него шламохранилището е годно за употреба.

– Тогава, кога ТЕЦ”Република” ще започне да работи, за да имат перничани топла вода?

-Всичко е в ръцете на РИОСВ-Перник. В момента, в  който от РИОСВ ни кажат, че дадените предписания по възстановяването на дигата са изпълнени, можем веднага да запалим 5-ти парогенератор и да възстановим подаването на топла вода за града. Във връзка с възстановяването на дигата, държа да подчертая, че на молбата ми за помощ за възстановяването на дигата на шламопланилището,  се отзоваха няколко големи фирми, които работят на територията на региона. Нито една от тях не постави първо условия за заплащане. Дойдоха, за да помогнат за възстановяването на дигата. Това са фирмите: ”Хидрострой-Перник”, „ДЛВ”, „ВДК”, „Вива метал”-Радомир, „Аксема”. Оказа се, че едновременно с нас и от Община Перник са търсили съдействието на тези фирми. Всички изпратиха наличната техника, която имат и свършиха работа. Към 10ч започнахме работата по възстановяването на дигата и към 12 ч. вече бяхме почти приключили. Дори се наложи някоя от техниката да върнем, защото имахме достатъчно. Бях впечатлен от факта,че при всичките проблеми, които има, управителят на „В и К” още сутринта ми се обади да попита имам ли нужда от някаква помощ. Затова съм много благодарен за съпричастността му.

-Имате ли информация какви  са екологичните щети от пробива на дигата и излелия се шлам?

– Доколкото аз знам, от пунктовете за наблюдение покрай реката и от пожарната, по течението на река Струма не е констатирана измряла риба. От Община Перник ни уведомиха, че изтеклият шлам е достигнал до село Прибой, където са били забелязани някакви остатъци от него в реката. Надолу проблеми не е имало никакви.