Бюрото по труда в Перник търси шофьори, медици, работници в строителството

Бюрото по труда в Перник търси шофьори, медици, работници в строителството

 След като през предходната седмица  предлаганите от Бюрото по труда в Перник свободни работни места се увеличаваха, то през изминалата седмица те отново намаляха със 17 и станаха 116.  Добрата новина е, че  предлаганите свободни места за безработни висшисти се увеличиха с 1 и станаха 16, от които 15 за медици.

 Все още е актуална офертата за работа на 10 шивачи за Радомир и 15 шофьори на товарни камиони за международни преводи в Пловдив. През миналата седмица се появи оферта за работа на 10 работници в строителството в Перник и 10 шофьори на товарни автомобили за Перник.

 Освен тях, на трудовия пазар в Перник се търсят още: 2 фелдшери, 6 медицински сестри, 7 лекари, 1 зареждач на материали и полуфабрикати- за хора с увреждания,  2 работници спомагателни шивашки дейности, 1 служител обслужващ клиенти,  1 учител начален етап на основното образование/1-4 клас/, 3 продавач-консултант,  3 консуртанти продажби, 1 счетоводител, 2 майстори по производство на хлебни изделия, 5 арматуристи, 5 кофражисти, 2 бобиньори на електрически машини, 4 общи работници, 3 маневристи, 1 диагностик на МПС, 2 стругари, 2 обслужващи магазин на 4 часа, 2 автомеханици, 6 работници в гъбарник в Радомир, 2 производители на хляб ръчно, 3 автомонтьори, 5 щофьори на линейка, 2 пазачи.

   Анализът  на предлаганите от Бюрото по труда в Перник свободни работни места показва, че сред най- търсените кадри са: медици,  шофьори на товарни автомобили, работници в строителството и други. На трудовия  пазар в региона през изминалата седмица преобладава търсенето на кадри за обслужващите дейности, а след това в производството.

 И през изминалата седмица се запазва тенденцията  хората със средно и по-ниско образование да имат по-големи шансове да си намерят работа. На тях Бюрото по труда предлага 100 свободни места и 16 за безработни висшисти, от които 14 са за медици в Перник.