1,25 милиона лева са разходите за възнаграждения на членовете на УС на БНБ през 2019

1,25 милиона лева са разходите за възнаграждения на членовете на УС на БНБ през 2019

Управителят на БНБ Димитър Радев получава на месец 17 888 лв. За сравнение през 2019 г. заплатата му е била 16 849 лева. Това показва годишният отчет на банката за 2019 г.
Сумата на неговото възнаграждение, както и на тези на подуправителите се определят с приемането на Бюджета на БНБ всяка година.
През 2019 г. подуправителите на БНБ са се разписвали месечно срещу 14 442 лв., през тази вече получават по 15 332.
Увеличение има и при заплатите на другите членове на Управителния съвет на банката – от 4814 лв. през 2019 г. на 5111 лв.
Общо разходите за възнаграждения на членовете на УС на БНБ през 2019 г. са били в размер на 1,25 млн. лв., се посочва в отчета на БНБ.
За 2019 г. разходите за персонал на БНБ, включително за социално и здравно осигуряване на служителите са или в размер на 32,33 млн. лв., което представлява 99.5% от утвърдения бюджет за годината по този показател и 32.6% всички разходи за издръжка на банката.
В тях са включени и задълженията към персонала за пенсиониране, както и за неизползван платен годишен отпуск общо в размер на 1,41 млн. лв.

Броят на заетите служители в БНБ и дъщерните ѝ предприятия е 1160 към 31 декември 2019 г. (1160 към 31 декември 2018 г.), в това число персоналът на БНБ е 895 служители (при 886 към 31 декември 2018 г.).
Разходите за персонала включват заплати, социални и здравни осигуровки, начислени в съответствие с разпоредбите на националното законодателство към 31 декември 2019 г., и разходи за социална дейност, съответно за БНБ – 34,50 млн. лв., за „Печатница на БНБ“АД – 5,09 млн. лв. и за „Монетен двор“ ЕАД – 2,63 млн. лв.
От банката посочват, че политиката им относно възнагражденията продължава да се основава на осигуряването на конкурентни нива на заплащане, както и да е в пряка зависимост от приноса, да отчита проявените качества, способности и професионални умения на всеки служител при реализиране на целите и задачите на банката