Районна прокуратура – Перник разпореди проверка на Центъра за социална рехабилитация и интеграция вТрън

Районна прокуратура – Перник разпореди проверка на Центъра за социална рехабилитация и интеграция вТрън

На  07.05.2020 г., Районна прокуратура – Перник разпореди проверка във връзка с постъпил сигнал за установени положителни проби за COVID – 19 на служители от Център за социална рехабилитация и интеграция в гр. Трън. Същата следва да бъде извършена съвместно от Областния управител на  Перник, кмета на град Трън, директорите на РЗИ – Перник, Инспекция по труда – Перник, Дирекция „Социално подпомагане“ – гр. Трън и под ръководството на Центъра.
Към настоящия момент е изискана информация за броя на проведените изследвания за COVID – 19, както и резултатите от тях. Тя се отнася както за персонала, така и за настанените в Центъра за социална рехабилитация и интеграция лица.
Прокуратурата следи за спазването на законността, по-специално действията на администрацията и контролните органи на изпълнителната власт, касаещи упражняването на функциите им. Следва системно да бъде предоставяна информация относно предприетите мерки за превенция на разпространяването на коронавируса и спазването им.

Както Днес и утре вече информира, четири положителни проби с COVID-19 бяха установени от Регионалната здравна инспекция в Перник на 7 май  в Трън, при изследвани 39 души персонал чрез PCR тест за COVID-19.  Касае се за две лица персонал от Център за социални услуги от резидентен тип и две лица персонал от Център за социална рехабилитация и интеграция. Заболелите са в добро здравословно състояние и не се налага тяхната хоспитализация. Връчени са предписания за 28-дневна домашна карантина на всички заболели, като след изтичането й ще бъде взет нов материал до отчитане на два отрицателни PCR теста.

Екипи на Дирекция „Надзор на заразните заболявания“ към РЗИ – Перник извършват масово пробонабиране на носогърлени секрети на всички домуващи лица.

По информация на кмета на Трън- Цветислава Цветкова, от Центъра за социални услуги от резидентен тип са заразени двама човека от обслужващия персонал. Става въпрос за една санитарка и една готвачка. Контакт с домуващите 15 човека в центъра на практика е имала само санитарката. Готвачката не е имала контакт с домуващите хора. Тя е приготвяла само храната. „Ако има въобще някакъв проблем, той може да се е получил само чрез храната, която е приготвяна”, поясни Цветкова. Тя допълни, че в Центъра за социална рехабилитация и интеграция не би трябвало да има проблеми . Там положителни проби са дали един трудотерпапевт и една медицинска сестра. Те обаче не са имали контакти с пациенти. „От както бе въведено извънредното положение, имахме указания от Агенцията  за социално подпомагане да се спре физиотерапията и трудотерапията на хората, за да няма контакти. Ние стриктно сме изпълнявали тези указания. Така че не би трябвало да имаме проблеми в този център”, уточни Цветкова. Тя поясни, че социалните услуги от резидентен тип в Трън обхващат три центъра.  Двата са за хора с физически  увреждания- единия с 15, другия с 10 лица и Центъра за стари хора, в който има 15 човека. Освен тях има и Център за социална рехабилитация и интеграция. Всички те са разположени на едно място- в сградата на бивщата болница в града, но на различни етажи. Тези центрове се обслужват от различен персонал. Общият брой на обслужваните в тях е 40 човека.