„Топлофикация Перник”: Работим, след като осигурим безопасността!

„Топлофикация Перник”: Работим, след като осигурим безопасността!

След преодоляването на последствията от пробива на дигата на шламохранилище „7-ми септември”, ръководството на „Топлофикация Перник” анализира създалата се ситуация и излезе с решение. Ето какво е то: „Аварията в шламохранилището пренареди приоритетите ни. Ще изпълним препоръките на министъра на околната среда и водите Емил Димитров. Програмата ни за модернизация продължава на двойни обороти. Правим всичко възможно да „срежем лентата“ на новото шламохранилище до края на лятото.

Работата по преминаване към изцяло екологично гориво (газ) е еднакво приоритетна за нас, наред с изграждането на новото шламохранилище.

Перничани могат да са спокойни, гарантираме, че няма да произведем и 1 мвт, базиран на изгарянето на въглища, преди РИОСВ-Перник да потвърди безопасността и техническата издържаност.

Важното е, че бързо овладяхме аварията. „Топлофикация Перник” е изключително важно предприятие, особено по време на отоплителния сезон. През следващите 6 месеца ще направим всичко възможно да заслужим доверието на перничани”.