Намаляват болните от остри респираторни заболявания област Перник

Намаляват болните от остри респираторни заболявания област Перник

Намаляват заболелите от остри респираторни заболявания в областта. Това констатира Регионалната здравна инспекция. През изминалата седмица са установени 4 случая на заболели, което означава, че заболеваемостта през периода е била 4.10 %oo, при средна за страната 8.96 %oo). За сравнение, през предходната седмица заболеваемостта е била 6.84%.

През седмицата са регистрирани  3 болни от заразни заболявания, при 9 за предходната.  

Регистриран е 1 болен от скарлатина от Перник. Добрата новина е, че през седмицата няма нито 1 болен от морбили и варицела.

През изминалата седмица са установени 2 болни от ентероколит  от Перник. Те са  хоспитализирани в Инфекциозното отделение на МБАЛ „Р. Ангелова“ Перник.

От РЗИ уверяват, че за всички случаи са извършени епидемиологични проучвания, обработени са огнищата и са взети противоепидемични мерки спрямо контактните лица.

През миналата седмица здравните инспектори са извършили 95 проверки. От тях 24 са свързани със спазването на забраната за тютюнопушенето в заведения за обществено хранене. 3 от проверките са по повод на жалби и сигнали от институции и граждани, а 22 са на козметични продукти.  През седмицата са издадени 30 предписания за отстраняване на констатирани нередности.

През миналата седмица РЗИ продължи с ежедневния мониторинг на питейните водоизточници. Взети са 396 проби от различни населени места в областта, за да се установи дали подаваната от тях вода за питейно-битови цели отговаря на изискванията на Наредба №9.