Бюрото по труда в Перник търси шивачи, медици, консултанти по продажби, шофьори

Бюрото по труда в Перник търси шивачи, медици, консултанти по продажби, шофьори

 След като две поредни седмица  предлаганите от Бюрото по труда в Перник свободни работни места се увеличаваха, то през изминалата седмица те намаляха с 16 и станаха 133.  Добрата новина е, че  предлаганите свободни места за безработни висшисти останаха без промяна- 15 , от които 14 за медици.

 Все още е актуална офертата за работа на 13 консултанти продажби за Перник на граждански договор, 10 консултанти продажби за София, 50 шивачи за Радомир и 15 шофьори на товарни камиони за международни преводи в Пловдив.

 Освен тях, на трудовия пазар в Перник се търсят още: 2 фелдшери, 5 медицински сестри, 7 лекари, 3 мениджъри екип, 1 зареждач на материали и полуфабрикати- за хора с увреждания,  2 работници спомагателни шивашки дейности, 2 оценители на облекла, 1 служител обслужващ клиенти,  1 учител начален етап на основното образование/1-4 клас/, 1 продавач-консултант, 1 счетоводител, 2 майстори по производство на хлебни изделия, 5 арматуристи, 5 кофражисти, 2 бобиньори на електрически машини, 4 общи работници, 1 маневрист, 1 диагностик на МПС, 2 стругари, 2 обслужващи магазин на 4 часа, 2 автомеханици, 6 работници в гъбарник в Радомир.

   Анализът  на предлаганите от Бюрото по труда в Перник свободни работни места показва, че сред най- търсените кадри са: шивачите, следвани от, консултанти продажби, медици,  шофьори на товарни автомобили и други. На трудовия  пазар в региона през изминалата седмица преобладава търсенето на кадри за производството, а след това за обслужващите дейности .

 И през изминалата седмица се запазва тенденцията  хората със средно и по-ниско образование да имат по-големи шансове да си намерят работа. На тях Бюрото по труда предлага 118 свободни места и 15 за безработни висшисти, от които 14 са за медици в Перник.