Община Трън стартира подбор на персонал по  договор„Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания“

Община Трън стартира подбор на персонал по договор„Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания“

В  изпълнение на Допълнително споразумение към Договор за безвъзмездна финансова помощ по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община Трън и община Земен“,  Община Трън стартира провеждането на подбор на персонал. Подборът е за длъжността домашен помощник. Необходими са 8 човека.

Те ще бъдат назначени на трудови договори на база на необходимите квалификация, опит и основни трудово – правни отношения, така че да изпълнява качествено и съобразно графика заложените в проекта дейности. Към кандидатите няма изисквания за степен на образование.

Основните задължения и отговорности на кандидатите за длъжността са:

Подпомагане на възрастни и хора с увреждания в социалната изолация заради противоепидемичните мерки чрез обслужване на конкретни битови потребности като покупка на продукти, заявяване и получаване на неотложни административни услуги и лекарствени продукти. Услугите по закупуване на продукти и медикаменти се изпълняват със средства на бенефициентите.