Пролетната кампания в област Перник постепенно набира скорост

Пролетната кампания в област Перник постепенно набира скорост

 Въпреки наложената карантина, заради заразата с COVID 19, при спазването на наложените от Оперативния щаб изисквания, постепенно пролетната кампания в земеделието в областта набира скорост. Това информираха от Областна дирекция „Земеделие” в Перник. Към 1 май в региона за засети вече 3 128 дка с маслодаен слънчоглед. Най-много площи с тази култура са засели земеделските производители от община Брезник-1 468 дка. Следват общините: Радомир- 860 дка, Перник- 700 дка, Земен- 60 дка и Ковачевци и Трън- по 20 дка.

През изминалата седмица стартира и сеитбата на царевицата за зърно. До момента с тази култура са засети общо 362.9 дка. Най-много царевица до сега са засели стопаните от община Брезник- 198.6 дка. Следват общините: Перник0 120 дка, Радомир- 36 дка, Земен- 5 дка, Трън- 3.3 дка. За сега все още земеделците от Ковачевци не са започнали сеитбата на царевицата.

Миналата седмица започна и сеитбата на пролетния ечемик. За сега засетите площи с тази култура са едва 82 дка. Отново най-много засети площи с ечемик има в община Брезник- 43 дка. Следват общините: Радомир- 16 дка, Ковачевци- 15 дка, Земен- 8 дка. Все още стопаните от Перник и Трън не са започнали сеитбата на пролетния ечемик.

Според мнението на агроспециалистите, ако земеделците в областта подобрят организацията на сеитбата и ускорят темповете, ще успеят за засеят пролетните култури в благоприятните за региона агрогехнически срокове, за да очакват добра реколта.