Освобождават от наеми търговци в Радомир

Освобождават от наеми търговци в Радомир

Общинският съвет в Радомир прие решение, с което всички лица, сключили договори за наем за ползването на имоти (общинска собственост) и терени (петна за разполагане на преместваеми обекти), ще бъдат освободени от заплащането на наем.

Мярката е временна и ще бъде валидна до отмяната на извънредното положение у нас по надлежния ред. Облекчението важи за търговците, които временно са преустановили ползването на обектите или своята дейност, заради въведеното извънредно положение в страната.

Няма да бъдат освобождавани от такси и наеми  лицата, които не са преустановили дейността си и не попадат в обхвата на заповедите на министъра на здравеопазването и на кмета на община Радомир за овладяване на извънредната ситуация във връзка с пандемията от COVID – 19.