Кандидатстудентската кампания на Академията на МВР започна

Кандидатстудентската кампания на Академията на МВР започна

Стартира  кандидатстудентската кампания за прием в Академията на МВР за учебната 2020/2021 г.

Кандидатите за курсанти от Пернишка област подават документи в ОДМВР – Перник в срок до 03.06.2020 г.

Специалностите за придобиване на образователно-квалификационна степен „бакалавър“ в редовна форма на обучение във факултет „Полиция“ и факултет „Пожарна безопасност и защита на населението“ са: „Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред“, „Гранична полиция“ и „Пожарна и аварийна безопасност“.

Кандидатите подлежат на специализиран подбор – медицинско изследване; проверка на физическата годност; психологическо изследване, състоящо се от тест за интелигентност, личностен въпросник и психодиагностично интервю.

Информация, свързана с кандидатстудентската кампания, е публикувана на интернет страницата на Академията на МВР: www.mvr.bg/academy. Такава може да бъде получена и от Човешки ресурси в Областната дирекция в Перник, както и на телефон 076/676 254.