Община Перник вече има свой контролен център

Община Перник вече има свой контролен център

Община Перник от днес има и свой контролен център, който следи работещите  над 40 камери за денонощно видеонаблюдение.  Камерите са монтирани в различни точки на града – възлови кръстовища и пътни артерии,  пешеходни зони в централна градска част и други. Устройствата засичат автомобилния трафик и установяват нарушения при паркирането. Те имат възможност и за периметрова охрана, както и аларми при засичане на нередности. В идните месеци и на други възлови места в града ще бъде
монтирано видеонаблюдение.


По този начин община Перник ще упражнява допълнителен контрол за спазване на обществения ред, опазване на общинско имущество и за предприемане на действия при евентуални нарушения.