Днес почитаме паметта на загиналите при трудови злополуки

Днес почитаме паметта на загиналите при трудови злополуки

На 28 април се отбелязва и Международният ден в памет на загиналите при трудови злополуки. За да почетат жертвите на трудовия травматизъм, цветя пред паметника пред сградата на КНСБ поднесоха заместник-министърът на труда и социалната политика Лазар Лазаров и изпълнителният директор на ИА „Главна инспекция по труда“ Румяна Михайлова.

 Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда” напомня, че в условията на пандемия работодателите не следва да пренебрегват задълженията си за осигуряване на безопасност и здраве при работа, свързани с други рискове, а работещите не трябва да подценяват спазването на правилата. Въпреки намаления обем на работа на предприятията и по-малкото работещи в резултат на това, по време на извънредното положение бяха регистрирани няколко трудови инцидента, включително довели до смъртен изход, които са били напълно предотвратими. Падане от височина, попадане под напрежение, нараняване с режещи машини са част от причините, довели до тези злополуки, които можеше да бъдат предотвратени при инструктиране и обучение на персонала, предприемане на нужните мерки за обезопасяване, спазване на правилата от работниците и осъществяване на ефективен контрол за това от страна на работодателите.

От началото на тази година Дирекция „Инспекция по труда” в Перник е регистрирала само един смъртен случай в резултат на трудова злополука в „Стомана Индъстри”. От Д”ИТ” в Перник уверяват, че н.се извършва непрекъснат контрол в рисковите отрасли като: металургия, въгледобив, строителство и други, с цел да се предотвратят евентуалните трудови злополуки.

Чрез контролната си и информационна дейност ИА „Главна инспекцията по труда“ активно работи за превенция на трудовия травматизъм. При около 180 000 установени нарушения за година, почти половината са на нормите, регламентиращи осигуряването на здраве и безопасност при работа. За всяко от тях са предприети мерки за отстраняването му, което неминуемо води до подобряване условията на труд и до предотвратяване на трудови инциденти, до които нарушението би могло да доведе, ако не е било отстранено. По проект „Превенция за безопасност и здраве при работа“ са разработени и интерактивни инструменти за онлайн оценка на риска за 40 икономически дейности, които позволяват на работодателите сами със собствени средства да оценят рисковете в своите предприятия и да предвидят мерки за тяхното минимизиране. Помощник-инспектори по проект „Оптимизация и иновации в ИА ГИТ“ пък са на разположение на работодателите, за да им демонстрират функционалностите на инструментите, които в момента се актуализират