Забраниха улова на риба на територията на област Перник, разрешават само на няколко водоема

Забраниха улова на риба на територията на област Перник, разрешават само на няколко водоема

Със заповед на министъра на земеделието, горите и храните е наложена забрана за улов на риба и други водни организми през размножителния период на видовете във водите на Черно море, река Дунав и вътрешните водни обекти на страната.

От 15 април до 31 май  тази година е в сила забраната за улов на пролетно – лятно размножаващите се риби в рибностопанските обекти, намиращи се до 500 м надморска височина, в които попадат и водните обекти, намиращи се на територията на област Перник.

Забраната е съгласно разпоредбите на чл. 32 ал. 1 от Закон за рибарство и аквакултури, с които се определят срокове на забрана за улов на риба и други водни организми през периода на тяхното размножаване в обектите по чл. 3 ал. 1, т. 1 и 2 от същия закон.

За рибностопанските обекти, намиращи се от 500 до 1500 м надморска височина, забраната е в сила от 1 май до 15 юни 2020 г.

От 15 април до 14 май 2020 г. включително е забранен и уловът на карагьоз (дунавска скумрия) в българския участък на река Дунав. В същия период е забранен и уловът на попчета във водите на Черно море с мрежени риболовни уреди, с изключение на риболовния уред волта.

Забранен е и уловът на калкан във водите на Черно море през периода от 15 април 2020 г. до 15 юни 2020 г. включително, както и всякаква риболовна дейност, включително трансбордиране, задържане на борда, разтоварване и първа продажба за периода, съгласно Регламент (ЕС) 2019/2236 на Съвета от 16 декември 2019 г. за определяне за възможностите за риболов на някои рибни запаси и група рибни запаси приложими в Средиземно море и Черно море.

През времето на забраната за улов на риба, любителите риболовци могат за упражняват любимото си хоби на следните водни обекти: езерото в село Драгичево, рудничните езера над  кварталите „Мошино” и „Тева”, езерото в село Рударци и сгуроотвалите на кв. „Калкас”.

Контролът по изпълбнението на тази заповед е възложен на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури.

На нарушителите на забраната ще бъдат налагани строги санкции.

Министерството на земеделието, храните и горите е издало заповед за целогодишна забрана за улов на риба на за язовир ”Студена”, който е питеен водоем, езерото Байкал, което е известно като защитена местност „Чокльово блато”, горното течение на реките Матнишка, Кладнишка и Струма, преминаващи през територията на Природен парк „Витоша”, до вливането им в язовир „Студена”.