В Радомир пръскаха срещу комари

В Радомир пръскаха срещу комари

В събота, на територията на цялата община Радомир, бе извършена обработка на площи срещу комари. Пръскани бяха предимно блатисти, мочурливи, застоели водни площи, напоителни системи, временни водни басейни и плитчини на язовири, които са естествени местообитания на ларви на комари.

Обработката беше извършено с биоцидни препарати, които са безвредни за бозайници, птици и риби. Препаратите не влияят негативно и на полезната ентомофауна и пчелите, поясниха от общинската администрация.

В зоните, които се обработваха против комари, нямаше има ограничения за достъпа на хора и животни, допълниха от кметството.