76 акта е съставила пернишката полиция за нарушаване на противоепидемичните мерки

76 акта е съставила пернишката полиция за нарушаване на противоепидемичните мерки

   От началото на извънредното положение / 13 март 2020 г./ да настоящия момент, за нарушаване на противоепидемичните мерки от служители на ОДМВР – Перник са съставени 76 акта по чл. 209 „а“ от Закона за здравето. 44 от тях са за неносене на задължителните предпазни маски.

   Припомняме, че съгласно този закон, нарушения се установяват с актове, съставени от държавни здравни инспектори или от длъжностни лица, определени от директора на Регионалната здравна инспекция; длъжностни лица, определени от директорите на ОДМВР или длъжностни лица, определени от кметовете на общини.

   Приканваме институциите да се включат в контрола по спазване на заповедта на здравния министър, касаещи противоепидемичните мерки в условията на епидемия от коронавирус.