Пробите на „В и К” на водата на улица „Бучински път” №5 в Перник отговарят на изискванията, чакат се резултатите от РЗИ

Пробите на „В и К” на водата на улица „Бучински път” №5 в Перник отговарят на изискванията, чакат се резултатите от РЗИ

В първия работен ден след Великден от „В и К” – Перник са взети проби от водата на ул. „Бучински път” №5 в града, които са отговаряли на изискванията на Наредба №5 за качествата на водата, която се използва за питейно-битови цели. „Сега чакаме контролните проби от Регионалната здравна инспекция, за да можем да информираме нашите абонати в този район, че водата е годна за пиене”, заяви управителят на водоснабдителното дружество инж. Борислав Иванов. На въпрос на Днес и утре – каква е причината за появилите се отклонения от качеството на питейната вода, инж. Иванов поясни:” При проверките, които извършихме, за да установи причината за влошеното качество на водата се установи, че не става въпрос за смесване на отпадни с питейни води. Оказа се, че в близост до този блок има сграда, която, по наша информация, е собственост на Агенция „Пътна инфраструктура”, но в момента не се обитава. Когато започнахме да взимаме проби буквално от врата на врата, се установи, че качеството на водата по вътрешната мрежа на тази сграда не отговаря на изискванията на Наредба №9. Установихме, че при спирането на водата, според режима, водата от тази сграда се връща по системата назад. Когато пуснем  в 6.00ч водата, тя се смесва с останалата и качеството се влошава драстично.  След като спряхме подаването на вода към тази сграда, взетите проби от ул. „Бучински път”№5 се оказа, че отговарят на всички изисквания.  Сега очакваме резултата от контролните проби на РЗИ, за да информираме нашите абонати за това дали водата е годна за пиене”, поясни управителят на „В и К”.

От РЗИ ни информираха, че в четвъртък са взети проби вода от „Бучински” път №5. Очакват се резултатите от тях, за които здравната инспекция ще уведоми както „В и К”, така и жителите на „Бучински път”.