Намаляват болните от остри респираторни заболявания и морбили, установи РЗИ

Намаляват болните от остри респираторни заболявания и морбили, установи РЗИ

Продължават да намаляват болните от остри респираторни заболявания в областта, информират от Регионалната здравна инспекция. През миналата седмица са регистрирани  6 болни, при  16 за предходната седмица. Заболеваемостта през този период е била 8.21 %oo, при средна за страната 10,54 %oo към 20.04.2020 г.

 През седмицата са регистрирани 4 заболели от на заразни заболявания, при 6 за предходната .

Няма увеличение при болните от морбили. Установени са 2 болни. Те са от Перник. Те са  хоспитализирани  в Инфекциозното отделение на МБАЛ „Рахила Ангелова”. Има епидемична връзка между регистрираните случаи. Взети са противоепидемични мерки спрямо контактните лица.

Констатиран е 1 болен от ентероколит, при 2 за предходната седмица. Той е от Брезник и е  хоспитализиран в Инфекциозното отделение  на МБАЛ „Р. Ангелова“- Перник.

През седмицата инспекторите на РЗИ – Перник са извършили 84 проверки. От тях 12 са свързани със спазването на забраната за тютюнопушене в заведенията за обществено хранене.11 от проверките са по постъпили сигнали и жалби на граждани и институции., а 5 от проверките са свързани със спазването на изискванията за бутилиране на натурални минерални, изворни и трапезни води, предназначени за питейни цели.

В резултат на извършените проверки са издадени 15 предписания за отстраняване на констатирани нередности.

 И през изминалата седмица здравната инспекция продължи ежедневния мониторинг на питейните водоизточници. Взети са 400 проби от различни населени места, за да се установи дали подаваната вода за питейно-битови цели отговаря на изискванията на Наредба №9.