ЮЗДП съдейства при доставката на плодове и млечни продукти по домовете на ученици

ЮЗДП съдейства при доставката на плодове и млечни продукти по домовете на ученици

От 22 април екипи на Югозападното държавно предприятие съдействат при доставката на млечни продукти, плодове и зеленчуци до домовете на деца и ученици, които се обучават дистанционно от вкъщи заради извънредната ситуация в страната.Първи в списъка, предоставен от РУО София, са 28 основни и средни училища, както и детски градини в столицата. Продуктите се осигуряват по програмите „Училищен плод“ и „Училищно мляко“, доставят се в съответните учебни заведения, като горските служители подпомагат училищата в разпределянето на пакетите.

 14 държавни горски и ловни стопанства в обхвата на ЮЗДП – Брезник, Трън, Радомир, София, Сливница, Осогово, Кюстендил, Невестино, Ихтиман, Арамлиец, Елин Пелин, Искър, Самоков и Витошко-Студена, оказват логистична подкрепа в първия ден на доставка. На разположение са и 28 служебни автомобила, които при необходимост могат да транспортират храната.

 Директорите на всички териториални поделения на ЮЗДП са установили контакти с ръководителите на учебните заведения в областите Благоевград, Кюстендил, Перник, София град, Софийска, Ловеч и Пазарджик, за поетапно раздаване на продуктите.