Водата на улица „Бучински път” №5 не е годна за пиене, алармира РЗИ-Перник

Водата на улица „Бучински път” №5 не е годна за пиене, алармира РЗИ-Перник

Във връзка с постъпили сигнали от граждани, относно качеството  на  водата, предназначена за питейно-битови цели в кв. „Изток“, на ул. „Бучински път“ бл. №5 в Перник,  РЗИ  информира:

„След извършените физико-химични и микробиологичен анализи на взетите проби в 1 от тях са  установени несъответствия по показатели амониев йон, колиформи, ешерихия коли (ул. „Бучински път“ бл. 5, вх. Б, ет.3, ап.7). За резултатите е уведомено ръководството на “В и К” Перник  и е връчено предписание. РЗИ – Перник разпореди на управителя: да се предприемат необходимите мерки възстановяване качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели, да се информира  населението и осигури снабдяване с питейна вода, посредством цистерна”.

На  16.04.2020 г. екипи на „В и К“ ООД Перник са извършили ремонтни дейности.

РЗИ – Перник информира, че водата в района не е годна за питейно-битови цели и препоръчва същата да не се използва. След вземане на контролни проби и възстановяване на качеството на водата, населението ще бъде информирано своевременно.