Диспечерски център в Радомир приема поръчки за покупка на храна и лекарства

Диспечерски център в Радомир приема поръчки за покупка на храна и лекарства

 От услугата могат да се възползват възрастни и трудно подвижни хора, както и лица под карантина Съгласно сключено допълнително споразумение № 01 към договор BG05M9OP001-2.040-0061-С01, община Радомир е наела персонал за предоставяне на услуги за преодоляване на последиците от коронавируса. Разкритият Диспечерски център в община Радомир приема заявки за извършване на услуги по доставка на храна, хранителни продукти и продукти от първа необходимост, включително лекарства,