Учениците от ТПГ”М. Кюри” непрекъснато усъвършенстват дистанционното обучение

Учениците от ТПГ”М. Кюри” непрекъснато усъвършенстват дистанционното обучение

С много хъс и желание преподавателите и учениците от ТПГ”Мария Кюри” в Перник стартираха от 16.03.2020г. дистанционното обучение, организирано и провеждано в електронна среда в гимназията от 16.03.2020 г. това информира директорът на гимназията инж. Цветелина Миланова.

„Обучението в електронна среда е едно предизвикателство, което ни направи по-силни и по-можещи. Искам да благодаря на всички родители, ученици и учители за подкрепата, отговорността и всеотдайността при провеждането на обучението в електронна среда“, заяви директорът на гимназията инж. Цветелина Миланова.

Тя поясни, че обучението протича в електронната платформа  Google classroom. Ключов момент е приложението на комбинация от асинхронно и синхронно обучение, както и въвеждането на проектно-базираното обучение, което е ефективен подход за придобиване на нови знания.

Според Цветелина Миланова всички педагогически специалисти са се включили активно в обучението, като взаимно се подкрепят и си оказват помощ.

 Директорът на ТПГ”М. Кюри” поясни, че въпреки настъпилата трудност в електронна среда, продължава  работата по проект  „Образование за утрешния ден“.

 Продължава и работата по проект „Подкрепа за успех“ – Дейност 4 „Допълнителни обучения във втори гимназиален етап за преодоляване на пропуски при усвояването на учебното съдържание и/или за актуализация на компетентностите с цел успешно полагане на държавния зрелостен изпит по български език и литература“.

„Колективът на ТПГ„Мария Кюри“ за пореден път доказа, че е  изграден от опитни специалисти, хора с креативно мислене и висок професионализъм. Продължаваме да надграждаме, с всяка изминала седмица. Налага се повече от всякога да сме по-смирени, по дисциплинирани, по -изпълнителни и още по-адаптивни, за да гарантираме качествено обучение”, обобщи Миланова.