Ето банките, които ще отпускат безлихвени кредити!

Ето банките, които ще отпускат безлихвени кредити!

12 кредитни институции заявиха желание за участие в гаранционната програма на Българската банка за развитие за предоставяне на безлихвени кредити до 4 500 лева  на  самоосигуряващи се и хората в неплатен отпуск,  лишени от възможността да полагат труд поради пандемията от COVID-19.

 Тази схема се отнася за хора в неплатен отпуск и самоосигуряващи се граждани.

 Тези банки са:

• Алианц банк България

• Банка ДСК

• Инвестбанк

• Интернешънъл Асет банк

• ОББ

• Общинска банка

• ПИБ

• Райфайзенк банк

• Търговска банка Д

• Уникредит Булбанк

• ЦКБ

• Юробанк България

 Българската банка за развитие и заявилите участие кредитни институции работят усилено (включително в празничните и почивни дни) по сключване на финансовите споразумения, както и за създаването на необходимата организация в клоновите мрежи на банките.

Очакванията са процедурите да бъдат максимално съкратени, така че финансовият ресурс да достигне до пострадалите граждани от пандемията в първите дни след Великденските празници.

 Програмата за гарантиране на безлихвени кредити в помощ на хора, лишени от възможността да полагат труд поради пандемията от COVID-19, е част от антикризисните мерки на правителство.

Самоосигуряващите се и хората в неплатен отпуск могат да се възползват от възможността да получат безлихвен кредит до 4 500 лв. наведнъж или на три транша от по 1500 лв. Кредитополучателите не осигуряват обезпечения и не дължат такси, комисиони и неустойки. Максималният срок на погасяване е 5 години, с минимум 6 месеца и максимум 24 месеца гратисен период.