Стартира рехабилитацията на улица „Граово” в Перник

Стартира рехабилитацията на улица „Граово” в Перник

Започна пълното преасфалтиране на ул. „Граово“. Полага се първият слой асфалт, а след празниците ще бъде положен и износоустойчивият слой. Подмяната на асфалтовата настилка е част от проекта за пълна рехабилитация на цялата улица.
Обектът е финансиран със собствени средства от бюджета на община Перник.


След обявяването на бедственото положение, от страна на общината беше отправено искане до МРРБ за отпускане на целеви средства за финансиране на изграждането на водопровода, които бяха отпуснати.
Изцяло е подменен и водопроводът на цялата улица. След почивните дни той ще бъде присъединен към водопроводната мрежа на Перник.