Водата в три жилищни блока на улица „Бучински път” е негодна за пиене

Водата в три жилищни блока на улица „Бучински път” е негодна за пиене

Това информираха от ръководството на „В и К”. От там поясняват, че: Поради установени лоши качества на питейната вода за бл.1, бл.3 и бл.5, водата може да се ползва само за битови нужди. Препоръчваме ви за питейни цели да се използва минерална вода или питейната вода, която сме ви предоставили от водоноски пред блоковете.

Екипи на дружеството работят по отстраняване на възникналия проблем и ще ви информираме на сайта ни веднага след отстраняването му”

 Припомняме, че преди около два месеца имаше проблем на „Бучински път” в резултат на просмукване на отпадни води във водопроводната мрежа. След извършения ремонт, аварията беше отстранена и водата, предназначена за питейно-битови цели вече отговаряше на изискванията на Наредба №9.