РЗИ-Перник установи само едно отклонение от качеството на водата, съгласно Наредба №9

РЗИ-Перник установи само едно отклонение от качеството на водата, съгласно Наредба №9

 Отклонение от качеството на питейната вода, съгласно изискванията записани в Наредба  №9,  установи Регионалната здравна инспекция в Перник за периода  30.03.2020 г. – 12.04.2020 г. на територията на област Перник. През този период е изследвана  водата в 16 населени места, в областта. Това информираха от РЗИ.

От там поясниха, че са изследвани 47 проби от питейна вода при консуматорите от централно водоснабдените населени места по показателите, включени в постоянния мониторинг (група А) и други показатели от приложение №1 от Наредба №9/2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели, за които е установено, че са от значение да бъдат мониторирани. При нито една от тях не е установено отклонение от изискванията на  Наредба №9/2001 г. на МЗ за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели .

Изследвани са 2 проби питейна вода от обществени местни водоизточници по показатели, включени в постоянния мониторинг (група А).  От тях не отговаря  на Наредба №9/2001 г. на МЗ за качеството на водата, предназначена за питейно – битови цели – 1 проба.

От здравната инспекция уверяват, че е връчено предписание на кмета на община Радомир за предприемане на хигиенни и противоепидемични мерки.

Директорът на РЗИ- д-р Юри Торнев информира, че както водата, предназначена за питейно.битови нужди както от язовир „Студена“, така и от язовир „Бели Искър“ отговаря на всички изисквания на Наредба №9 и е напълно годна за пиене.

 Снабдяването с питейна вода на село Забел, в община Трън продължава да се  осъществява чрез доставяне на бутилирана вода.